نوشته‌ها

۳۴۵۳۸۷۳

بخشی از پیاده روهای شهر نوسازی میشوند

فاز دوم بهسازی یاده رو های شهر فریدونشهر با هدف ارتقاء آسایش شهروندان با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال اجرا میشود.
این نوسازی در خیابان های شریعتی و مدنی در حال اجرایی شدن است.
فاز اول این طرح در سال ۹۴ و با اعتبار ۳ میلیارد ریال اجرا شده بود.