نوشته‌ها

۲۶

اهمیت وجود موزه در شهرستان فریدونشهر (بخش اول)

با ایجاد موزه در شهرستان و گردآوری اسناد و آثار تاریخی در این مکان میتوان آن را به شناسنامه فرهنگی و تاریخی مردم شهرستان تبدیل کرد و از طریق آن به توسعه فرهنگی شهرستان پرداخت.
توسعه فرهنگی و رابطه آن با موزه ها از جمله مسائلی است که موردنظر برنامه ریزان توسعه است اما برای روشن شدن موضوع بهتر است دو واژه «موزه» و «توسعه فرهنگی» را تعریف کنیم:
❓موزه چیست؟
«به هر کلکسیون متشکل از آثاری که دارای ارزش هنری، تاریخی و یا باستان شناسی باشد و به صورت دائمی در معرض تماشای عموم قرار گیرد موزه اطلاق می شود»
تعریف دیگر عبارت است از : «بنیادهایی که سه وظیفه اصلی جمع آوری، نگهداشت و نمایش اشیا را برعهده دارند».
این اشیا ممکن است نمونه هایی از طبیعت در ارتباط با زمین شناسی، ستاره شناسی یا زیست شناسی باشد، یا آنکه آفریده های انسانی را در تاریخ، هنر یا علم تجسم بخشد.
تغییر و تأکید بر روی هر یک از این سه وظیفه اصلی نماینده تغییر فلسفه و راه زندگی بشر است.
موزه ها نیز همانند دیگر بنیادها، بازتابی از گرایش ها، آرزوها و حال و هوای جامعه ای هستند که در آن پدیدار شده اند».