اطلاعات شهری فریدونشهر بام ایران شهر طبیعت زیبا سرزمین برف شهرداری فریدونشهر

مراکز درمانی، امداد و نجات

مدارس و مراکز آموزشی

شرکتها؛ ادارات، بانک ها، موسسات دولتی و خصوصی

تاریخچه، موقعیت، جمعیت و ...

نقشه شهر

رستوران ها و اغذیه فروشی ها

اماکن اقاکتی؛ هتل ها و مهمانسراها

آژانس های مسافربری؛ اتوبوسرانی و خدمات حمل و نقل

شماره تماس های مهم و مورد نیاز

2530

فریدونشهر بام ایران با ارتفاع 2530 متر از سطح دریا