۳۷

ماشین حمل زباله جدید برای شهر فریدونشهر خریداری شد

ماشین حمل زباله (بنز ۱۹۲۴) با قیمت ۲ میلیارد ریال و دستگاه پرس زباله ۱۰ تنی با قیمت ۵۰۰ میلیون ریال برای شهر فریدونشهر در بهمن ماه سال ۹۵ خریداری شده و هم اکنون در ناوگان موتوری شهرداری فریدونشهر در حال فعالیت است.

 

۳۷ ۳۸ ۳۹