۱۳

نشست صمیمانه شهردار فریدونشهر با پاکبانان شهر

در این دیدار مهندس گوگونانی ضمن تشکر از تلاش ها و زحمات این عزیزان، پاکبانی را جزو مقدس ترین و مهمترین کارها دانست.
در ادامه حاضرین در جلسه دیدگاه ها و نظرات و مشکلات خود را با شهردار در میان گذاشتند.

 

۹ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۸